کلاکت/ در این ویدئو روش بستن شال در کشورهای مختلف را می بینید.