پیام مردم زلزله زده کرمانشاه به کانالهای ضد انقلاب و کذاب (آمدنیوز)