روایت تیشه هایی که با عشق نواخته شد بر پیکر سنگ های حرم مطهر کریمه اهل بیت. استاد غلامعلی حجری قمی این روزها در کنج تنهاییست...