حال ما یعنی حال همه ما. خوب ، بد ، خراب ، آباد و... ولی یه چیزیایی هست که حال همه ما رو یکی کنه! اصلا این چه حالیه؟ این سوالیه که هیچ کس، هیچ وقت جوابی براش نداره! نمی‌دونم چیه ولی هرچی هست خوبه.