فارس/ کنده شدن پرچم‌های پرسپولیس از سکوهای ورزشگاه سلطان قابوس!