عنوان ۲۴ در طرح درس حیله های مدرن با عنوان توانایی های ماورایی می باشد. بسیاری از قدرت های ماورایی که ما در سطح جامعه مشاهد می کنیم مربوط به ارتباط مستقیم با شیطان است. برای درک مفاهیم عمیق از هویت جهان ماورا طرح درس حیله های مدرن را از ابتدا نگاه بفرمایید. 🔻برای سفارش dvd ها با @Modern_trick_assisst در ارتباط باشید 🔻کانال طرح https://t.me/modern_trick 🔻🔻کانال دانلود تمام فیلم ها بدون اضافات @modern_trick_download