ادامه آموزش سرمه دوزی با حضور خانم بیگدلی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق