المنت لله که دلم افتاده زیر قدمت/ غرق تو اوج کرمت/ ممنونتم گره زدی دل منو با حرمت/ حرم نگو بهشتمه تموم سرنوشتمه ... سینه زنی شور با نوای مهدی سلحشور شب هفتم محرم هیئت فاطمیون قم 1396 .