آموزش نگهداری از گیاهان زینتی و آپارتمانی، نگهداری از انواع کاکتوس ها و ساکولنت ها توسط خانم شریفه اسعسی در برنامه خانه مهر از شبکه جام جم