خانم هایی که کار می کنن، چرا کار می کنن؟ چی به دست میارن؟ چی از دست میدن؟ چرا کار کردن براشون مهمه؟ واقعا ارزش داره؟ کار کردن خانم ها خیلی موافق و مخالف داره، این قسمت پیاده رو به موضوع اشتغال زنان پرداخته