قسمت چهارم مجموعه ویدئویی «تکیه مجازی» با موضوع «سرگذشت متفاوت حر و عمر بن سعد» توسط حجت الاسلام صادقی واعظ