نیزه شکسته ها را میان خاک صحرا کنار کرد/ زینب فضای نینوا را به دود آه و ناله غبار کرد زینب ... نماهنگ نیزه شکسته ها با مداحی سیدحسین مهر وکیلی .