هفت صبح/ پشت پرده اصرار مدیران پرسپولیس برای بازی در عمان