تلاشگران جهاد نصر در مسير رسيدن به اين هدف، طرح پرورش ماهي در قفس را اجرايي کرده‌اند