رکنا/ کوردیسپس نام قارچی است که با نفوذ به بدن حشرات، مغز آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنها را به زامبی تبدیل می‌کند. قارچ کوردیسپس یا سرچخماقی، با نفوذ به بدن حشراتی مانند مورچه، از اعضای درون بدن آنها تغذیه می‌کند و باعث ایجاد علایمی ترسناک روی بدن‌شان می‌شود. این قارچ تا حدی در بدن پیش می‌رود که نهایتا به مغز حشره رسیده و کنترلش را در دست می‌گیرد و آن را می‌کشد. پاپ‌های این قارچ از سر حشرات بیرون می‌زند و تا حد ممکن به اطراف پراکنده می‌شود تا جایی که ظاهرشان را تغیر داده و آنها را شبیه به زامبی می‌کند. علاوه بر مورچه‌ها، حشرات دیگری چون زنبور، مگس و بیدها هم طعمه هزاران نوع دیگر این قارچ‌ها شده و هر کدوم به طریقی مورد حمله واقع می‌شوند؛ با این حال قارچ کوردیسپس تاثیر مثبتی بر جمعیت این حشرات دارد چرا که افزایش بیش از حد آنها مشکلات فراوانی را در چرخه طبیعت ایجاد خواهد کرد.