فردا/ احسان خواجه امیری که از مهمانان آخرین قسمت برنامه دورهمی بود،از عاشق شدن صحبت کرد.