دوربین ۷ ، دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان که با حضور 6000 دانش آموز در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در سه بخش مسابقات، سمینارهای علمی و غرفه های نمایشگاهی برگزار می شود.