اخبار ساعت 18:30 شبکه تهران، یازدهمین جشنواره تبیان در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی با حضور 5000 دانش آموز به رقابت در سه بخش مسابقات دانش آموزی، غرفه های دانش آموزی و سمینارهای علمی می پردازند.