برنامه درشهر، یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی با حضور 5000 دانش آموز به رقابت می پردازند.