در سختیها و مشکلات محمد و آل محمد علیهم السلام را بسیار یاد کنید