با دیدن این ویدئو با کمی تمرین و حوصله می توانید موهایتان را برای مهمانی ها به بهترین شکل بیارایید و از رفتن به سالن آرایش و هزینه اضافی اجتناب کنید.