طرز تهیه سبزی پلوی دامغانی توسط خانم نجاتی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه باران