بخش وسیعی از اصلاح طلبان پس از انتخابات ۸۸ به آمریکا فرار کردند و از نایاک و پایا در جهت افزایش تحریم ها استفاده کردند!!