دوست دارم خوب باشم، صاف و ساده مثل آب/ مثل خورشیدی که دارد نور گرم آفتاب/ دوست دارم چشم‌هایم چشمه‌ای زیبا شود/ دوست دارم رود باشم تا دلم دریا شود/ دوست دارم پاک باشم بهتر از گل‌های ناز/ صورتم شبنم بگیرد صبح‌ها وقت نماز/ دوست دارم دوست باشم با خدای مهربان/ دست‌هایم را بگیرم رو به سوی آسمان ... ترانه زیبا و کودکانه نماز .