ای دوستان که در صف دوم نشسته اید/ وی دوستان که در صف سوم نشسته اید/ ای دوستان که در صف چارم به هردلیل/ یا اینکه جایی از صف پنجم نشسته اید ... میثم مطیعی در ابیاتی شاعرانه به جنجال سازی‌ها درباره شعر مراسم نماز عید فطر تهران پاسخ داد.