آموزش تهیه درست کردن یک نوع بستنی با حضور خانم کریمی مربی آشپزی در برنامه اﺋﻮیمیز از شبکه آذربایجان