تیزر اطلاع رساتی جهت اولین سالگرد شهادت شهید دهه هفتادی مدافع حرم عباس دانشگر محل برگزاری شهر سمنان