ویدیوی بسیار جذاب و جالب که آمارهای جهانی رو به سبکی قابل فهم و ساده نشان می دهد. مثلا اگر جمعیت جهان 100 نفر بود: 21 نفر اضافه وزن دارند 63 نفر سلامتند 15 نفر دچار سوء تغذیه یک نفر گرسنه.