دوری از شیطان با ذکر خدا در کلام کوتاه حجت الاسلام سیدحسین مومنی .