من دوست دارم یه آدم دیگه بشم| اون که دلت میگه بشم منو کمک کن| من دوست دارم عوض کنی حال منو| نامه اعمال منو به من کمک کن ... سینه زنی واحد با نوای حسین طاهری هیئت مکتب الزهرا تهران رمضان 1396 .