فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی با نوای حاج منصور ارضی مسجد ارک تهران رمضان 1395 .