تا ترک خورد سرش دخترش افتاد زمین/ دست بگذاشت رویِ معجرش اُفتاد زمین/ بیشتر تیغ فرو رفت میانِ اَبرو/ تا که از ضَرب علی باسرش اُفتاد زمین ... ذکر مصیبت شهادت امام علی علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی ( 19رمضان 96 - هیئت رایه العباس چیذر)