فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد| آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد| فتنه شاید در لباس میش، گرگی تیز دندان| در لباسی تازه شاید فتنه چوپان بوده باشد| فتنه شاید کنج پستوی کسی لای کتابی|فتنه لازم نیست حتماً در خیابان بوده باشد ... مهدی جهاندار در دیدار شعرا با رهبر معظم انقلاب، شعری درباره فتنه قرائت کرد.