عصمت حضرت علی (ع) در کلام خودش از زبان حجت الاسلام استاد ابوالقاسمی