مولودی خوانی محمد فصولی به دو زبان عربی و فارسی در جشن میلاد امام حسن علیه السلام