اجرای زنده ترانه « حسبی ربی » توسط « سامی یوسف » در کنسرت دبی اپرا