کلیپ جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران 14 و 15 اردیبهشت ماه 96