فارس/ پیام رضا صادقی در کانال تلگرامش درباره برد پرسپولیس.