دیوار به دیوار دلم همدم من باش که هم پنجره باشیم| دیوار میان من و تو مرز جدا بودن ما نیست و بگذار| پر از خاطره باشیم| بیا دست به هم داده و دیوار بسازیم ... تیتراژ پایانی سریال دیوار به دیوار با صدای مهرداد یکتا .