تی وی پلاس/ تکان دهنده ترین کنسرت دنیا در کوره های آجر پزی جنوب تهران را ببینید.