اجرای زنده آهنگ بندرعباسی « دل بی غم » توسط رضا صادقی در برنامه خندوانه . « چَک و چوکو بیای که گازی (بازی) زارن فصل انبه و کونارن / چه خوشن که توی بندر هنو شادی بر قرارن هنو نون توُمُشی خوشن / حاجی کلیونی براشن هنوزم زک و زرنگو فکر منبر و دعاشن / هنو شرون و جوُشی از تو خونه وُن بلندن / صد تا صلوات که هنوزم کینه تو مردم نهوندن / پای چِکوُ هواری سینگو کفترونِ غلی تینگو / سر پسین چایی بِرانوُ هنو دل دلا اَخندن »