فردا/ مریم کاویانی در برنامه دورهمی از شغل پرستاری خود حرف زد و تغییر مسیرش به عرصه بازیگری را یک معجزه در زندگی‌اش دانست.