در این ویدئو رونمایی از حقوق نجومی معدنکاران گلستان را مشاهده می کنید.