بهروز تشکر برای تسلیت حادثه معدن آزادشهر این کلیپ را به انتشار گذاشت و در توضیح آن نوشت: انا لله و انا الیه راجعون زبان قاصر است از بیان آنچه اتفاق افتاده است ایران، تسلیت ایرانى ، تسلیت گلستان ، تسلیت 🙏🙏🙏🙏 ... صحنه هایى از فیلم بازرس ویژه ؛١٣٦٠