هفت صبح/ نخستین تصاویر از فاجعه معدن آزادشهر در گرگان مشاهده می کنید. در این حادثه، چندین معدنچی گرفتار شده اند و تلاش برای نجات آنها ادامه دارد.