در مورد نظرات و ابراز علاقه به سلبریتی ها و شخصیت های مشهوری که خیلی از افراد دوستشون دارن، از مردم پرسیدیم. ببینیم مردم در این قسمت پیاده رو، چی گفتن