یک راننده قزاق پس از دور زدن در خیابان با سقوط درخت در مقابل خودرو مواجه شد. به نظر می‌رسد راننده دیگر در سمت مقابل خیابان چندان خوش شانس نبود.