واقعا سخنان ریشه ای و عمیقی گفته شده .اگر خوب گوش کنیم انشالله طرز فکرمان اصلاح میشود..........