تی وی پلاس/ خاطره خنده دار رضا صادقی از روز پدر را در این ویدئو مشاهده کنید.