مرحله دوم ( پانتومیم خوابیده ) از نیمه نهایی مسابقه ادابازی بین تیم های گل های داوودی ( مهران غفوریان و سپند امیر سلیمانی ) و خوشگلای بابا ( بیژن و پژمان بنفشه خواه )